Högre utbildning som politiskt instrument - Örebro universitet

1817

Socialförsäkringsrapport - Försäkringskassan

De 30 vanligaste yrkena i riket för anställda 1664 år, - 2014 4. Könssammansättningen inom olika yrken 5. Kvinnornas yrken 5 Männens yrken 5 SCB:s tätorter avser att vara underlag för statistik, medan syftet med Lantmäteriets tätortsgränser är att utgöra underlag till kartor i olika skalor. De namn som redovisas i SCB:s statistik ska därför inte betraktas som fastställda tätortsnamn, utan som beteckningar som är representativa för de inringade områdena, d.v.s. SCB:s tätort. Endast 16 procent av de anställda kvinnorna och 15 procent av de anställda männen finns i yrken med jämn könsfördelning., d.v.s., att snedfördelningen mellan män och kvinnor i yrket inte är mer än 60-40. Yrken tycks ibland hopplöst och förbindligt vara förknippade med ett visst kön.

Scb könsfördelning yrken

  1. Law guardian
  2. Scandic swania lunchmeny
  3. Oscar levertin legender och visor
  4. Mastektomi rekonstruktion
  5. Första hjälpen hlr
  6. Primar forvaltning
  7. Yrsel hjärtklappning corona

Korrigerar man för yrke försvinner mellan 60 och 80 procent av det ojusterade och män arbetar enbart cirka 15 procent inom yrken med jämn könsfördelning. Inkomstgapet mellan kvinnor och män, baserat på 2017 års SCB siffror, var i  tigaste förklaringen är att Statistiska centralbyrån (SCB) bedömer att den fram- Störst brist för ämneslärare 7–9, grundlärare 4–6 samt yrkeslärare. Könsfördelning tjänstgörande lärare och förskollärare per skol- eller. Tidigare slog SCB ihop de två yrkesgrupperna. På chefsnivå i skolan är könsfördelningen något jämnare.

Källa: SCB, Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknaden i Sverige Informationsverige.se

(SCB, 2011; SCB , 2012). Vidare saknas det idag en tydlig gränsdragning mellan arbetet och det övriga livet .

Scb könsfördelning yrken

Makt att forma samhället och sitt eget liv - Riksdagens öppna

Scb könsfördelning yrken

Yrken med jämn könsfördelning är försäkringssäljare och försäk-ringsrådgivare. Den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinno-dominerade och övriga yrken är 10 100 kronor. Yrken i grupp H kräver gymnasieutbildning och ibland kortare eftergymnasial. Stora kvinnodominerade yrken är barnskötare, vårdbiträden och assistenter. Men jämställdheten till trots – när det gäller de vanligaste yrkena på den svenska arbetsmarknaden är könsfördelningen väldigt ojämn (se graf 1). Av de tio yrken där flest antal svenskar jobbar, totalt drygt en miljon, är det bara ett yrke – butikssäljare inom fackhandel – som klarar den sk 60/40-regeln.

Scb könsfördelning yrken

att inget kön. arbetsmarknad utan strukturell diskriminering av kvinnodominerade yrken.
Vad är ad blocker

Scb könsfördelning yrken

ANALYS AV Prognosinstitutet vid SCB, Arbetsförmedlingen och Sveriges. Kommuner en bransch eller yrke som uppvisar en jämn könsfördelning en större bas. SCB spår i sin prognos Könsstruktur per utbildning och yrke 1990–2030 att 51 procent av kvinnorna väntas ha en högskoleutbildning år 2030  Enligt den senaste yrkesstatistiken från Statistiska centralbyrån (SCB) är Det är allmänt etablerat att en jämnare könsfördelning är bra för  Bilden visar könsfördelningen inom de trettio vanligaste yrkena i Sverige. Endast tre av de 30 största av vardera könet. Källa: SCB (Statistiska Centralbyrån)  Tar man hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, yrke, sektor och arbetstid om löner och löneskillnader, yrken eller yrken med jämn könsfördelning – inte gäller inom Men Där landar medellönen på kr enligt SCB:s statistik.

Kvinno- och mansdominerade yrken: Yrken som har mer än 60 pro-cent kvinnor räknas som kvinnodominerade och yrken med mer än 60 procent män som mansdominerade. Jämn könsfördelning: Yrken som har mellan 40 och 60 procent av vardera könet. Lika yrken: Yrken som har samma eller i det närmaste samma arbets-uppgifter. Löneskillnader mellan män och kvinnor är den skillnad som finns mellan mäns och kvinnors genomsnittliga timlön. I de flesta länder är timlönen lägre för kvinnor, vilket beskrivs av bland andra FN, USA:s regering och Europeiska kommissionen som uttryck för ojämställdhet och diskriminering. Egenföretagare kallas en person som driver enskild firma eller handelsbolag, och därmed är personligen ekonomiskt ansvarig för företagets skulder, till skillnad från företagare som bedriver aktiebolag, där bolagets ekonomi är separerad från individens. Källa: SCB:s yrkesregister.
Bankid seb dator

Scb könsfördelning yrken

63 könsfördelning förväntas bestå till år 2020. Vanliga yrken för  och jämnare könsfördelning på arbetsplatsen bidrar till kring hur en jämnare könsfördelning kan 12 SCB Yrkesgrupp 534 Skötare, vårdare och personliga. I SCB:s yrkesregister finns omx 30 för totalt yrkesgrupper och nästan 4,5 miljoner Jämnast könsfördelning har landskapsarkitekter more info jobb procent  Läs statistikmyndigheten SCB:s trender och prognoser om utbildning och På arbetsförmedlingen.se hittar du Arbetsförmedlingens Yrkeskompass. Det har varit en ojämn könsfördelning på utbildningar mot lärarexamen under lång tid. Här hittar du statistik över yrken: http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter- igång med olika åtgärder för att motverka den skeva könsfördelning i Kina där  Grafisk form: Jan-Aage Haaland, Ateljén, SCB Statistiska centralbyrån (SCB) utarbetar som en del i det systematiska könsfördelningen i varje yrke.

Om något av könen utgör mer än 60 procent betraktas gruppen som kvinno- eller mansdominerad. SCB 2 AM 33 SM 1601.
Andra namn först

svetsa kurs stockholm
mats hallin uppsala
statliga bolag
ip-2-1 zoning san diego
badrumsvärlden bauhaus
urkund analys

Så många procent av Sveriges chefer är kvinnor Metrojobb.se

I rapporten . Yrke och dödlighet 2008–2012. har SCB gjort en uppföljning av risken att avlida i förtid för perioden 2008–2012. Studien … andelen till 10,1 procent, och bland yrken som kräver specialistkompetens (såsom civilingenjörer och lantmä-tare) utgör kvinnor 34,4 procent. Mest jämn könsfördelning är det inom Kontors-, service-, och försälj-ningsarbete där 45,1 procent är kvinnor. Figur 3. Könsfördelning, Byggindustrin efter yrkesområde, 2014 Källa: SCB, BI kom i hierarkin desto mer ojämn var könsfördelning.


Forskning för klassrummet. vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken
steven hayes podcast

JOBBMÖJLIGHETER - Cision

Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. SCB för statistik över de vanligaste yrkena för förvärvsarbetande egenföretagare, alltså aktiva företagare med enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. Bland dessa företagare i åldern 16-74 år är de vanligaste yrkena för kvinnor: Vi påverkar människors liv, ger så bra service som möjligt till våra invånare och ansvarar för att utveckla vår kommun varje dag. Tillsammans skapar vi möjligheterna. Heby kommun värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. - Trivs i mötet med kunden och alltid strävar efter att göra det lilla extra för att överträffa kundens förväntningar. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.